Witaj!

AStronaZnajdziesz tu historię terapii mojego synka Adasia, który w wieku 2 lat i 7 miesięcy otrzymał diagnozę autyzm dziecięcy. Nie mówił i nie rozumiał co się od Niego chce. Miał autostymulacje, nie naśladował, nie chciał by Go czegokolwiek uczono, miał lęki, schematyzmy i wiele innych cech autystycznych. Intelektualnie był na poziomie paromiesięcznego dziecka. Po 2 latach terapii Adaś nie różni się niczym od swoich rówieśników. Nie ma cech autystycznych. Ta strona jest po to by dać nadzieję rodzicom, których dotykają różne zaburzenia.

ZAPRASZAM NA KONFERENCJĘ IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM AUTYZMU   Będziecie  mogli wysłuchać wykładów wielu doświadczonych terapeutów i skorzystać z ciekawych warsztatów.  Polecam zarówno tym, którzy pracują już Metodą Krakowską, tym, którzy są na początku drogi jak również tym, którzy jeszcze się wahają, jaki sposób terapii wybrać by pomóc swojemu dziecku.   My też tam będziemy!  :) 

IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu

pod hasłem

„DZIECKO Z AUTYZMEM W GRUPIE  – RODZINIE, PRZEDSZKOLU, SZKOLE, SPOŁECZEŃSTWIE”

Poznań, 19 września 2015 roku

 

Konferencja ma charakter wykładowo – warsztatowy. Tematyka koncentruje się wokół funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwoju a zwłaszcza z autyzmem w grupach społecznych. Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące organizacyjnych, prawnych, edukacyjnych i terapeutycznych aspektów funkcjonowania dzieci i wsparcia dla ich rodzin. Autyzm i jego skala zdają się przerastać ramy tradycyjnego systemu wychowania, edukacji i opieki. Należy zatem, w ścisłej współpracy z rodzicami, tworzyć propozycje nowych rozwiązań i uczyć się wykorzystywać już istniejące. Należy pamiętać, że poza terapią w gabinecie istnieje realny świat i grupy społeczne, w których dzieci powinny funkcjonować.

Program konferencji

8.30 – 9.00      Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15      Oficjalne rozpoczęcie konferencji – JM Rektor WSEIiI dr Dariusz Grzybek, Wyższa                           Szkoła Uni – Terra

9.15 – 9.45    Autyzm – o dzieciach znalezionych w kapuście…. – dr Przemysław Gąsiorek, UAM                           Poznań

9.45 – 10.30   Dziecko z autyzmem w grupie. Dynamika problemu – dr Justyna Leszka,  Wyższa                                           Szkoła  Uni – Terra Poznań

10.30 – 11.00  Dziecko z autyzmem w systemie oświaty – Joanna Wrona, Dyrektor Departamentu                            Wyrównywania Szans Edukacyjnych MEN

dyskusja

PRZERWA KAWOWA

11.45  – 12.30 Przygotowanie dziecka z ZA do funkcjonowania w grupie rówieśniczej – dr hab.                           Marta Korendo, Uniwersytet  Pedagogiczny, Kraków

12.30 – 13.00 Terapeutyczne zadania rodziców dziecka z autyzmem – dr Katarzyna Sedivy,                           Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

13.00 – 13.40 Programowanie sytuacji społecznych w terapii dzieci z autyzmem. Przykłady dobrych                           praktyk – Marcelina Brajerek, Wyższa Szkoła Uni – Terra, Poznań

dyskusja

LUNCH

Warsztaty 14.15 – 16.15

Autyzm – wygraliśmy. Historia rodziny  – Aleksandra Chowaniak, mama chłopca z autyzmem

Zastosowanie Metody Krakowskiej w pracy z grupą – Agnieszka Bala, Terapeuta Metody Krakowskiej, (14.15 – 17.15)

Trudne początki terapii z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju  –  ćwiczenia ogólnorozwojowe – dr Katarzyna Sedivy

Ćwiczenia indywidualne i grupowe wspierające rozwój umiejętności artykulacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym – dr Alicja Kabała, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Koszt udziału w konferencji (przerwy kawowe, lunch, zaświadczenie) – 190 zł. Uczestnictwo zostaje potwierdzone po dokonaniu opłaty.

PROMOCJE:

  • wpłata przed 20 sierpnia 2015 – 150 zł;
  • dla studentów i absolwentów WS Uni – Terra oraz słuchaczy studiów podyplomowych WS Uni – Terra oraz WSNHiD – 150 zł, bez względu na termin;
  • dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju – 100 zł, bez względu na termin;
  • dla rodziców dzieci z Przedszkoli MIŚ – bezpłatnie;

Liczba miejsc ograniczona. Po wyczerpaniu miejsc organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia listy (ewentualne dokonane przelewy zostaną zwrócone). Warsztaty odbywają się jednocześnie. Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym wskazuje wybrany warsztat. W przypadku wyczerpania się miejsc na dany warsztat, uczestnik zostanie poproszony o wskazanie kolejnego

 

 

Szczegóły na stronie  IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM AUTYZMU